Lejfelt-Sahlén Språkkonsult

gör vetenskaplig information lättillgänglig, framförallt inom området biologi, ekologi och naturvård.

Mina tjänster:

=

Språkgranskning och textredigering

Textbearbetning, stavnings- och grammatikkontroll.

=

Översättning

Svensk/engelsk och engelsk/svensk översättning.

=

Datainmatning

Inmatning av fältdata, uppdatering av databaser m.m.

Gör vetenskaplig information lättillgänglig.

Huvudområden: biologi/ekologi/naturvård

Huvudsakligen vänder jag mig till företag, institutioner och myndigheter verksamma inom området biologi/ekologi/naturvård, till exempel miljökonsultbolag och biologiska muséer eller naturvårdsenheten inom landets olika kommuner och regioner.
Forskare, såväl i som utanför Sverige, som behöver få engelskan i sina vetenskapliga uppsatser och avhandlingar granskad, är en annan målgrupp.
Eftersom historia, särskilt kultur- och litteraturhistoria, alltid har varit ett av mina stora privata intressen tar jag mig gärna an texter även inom det området – liksom mer allmänt inriktade texter.

  • Hinner du inte putsa språket i din MKB eller NVI?
  • Är du bättre på att forska/inventera än på att formulera dig?
  • Får du inget riktigt ”flyt” på engelskan i din artikel/avhandling?
  • Vill du göra vetenskaplig information lättillgänglig för allmänhet och beslutsfattare?
  • Behöver du hjälp med att mata in t.ex. fältdata eller litteraturreferenser i en databas?

Mitt mål:

Att underlätta ditt arbete, och att göra vetenskaplig information lättillgänglig – både på svenska och engelska.

Jag hjälper dig – snabbt, noggrant och prisvärt!

”Annas kompetens när det gäller textredigering och översättningar från svenska till engelska kan knappast överskattas. Hon är helt enkelt fenomenal, tack vare sin språkkänsla och språkintresse parat med ett brett kunnande om naturvetenskap och samhällsfrågor.”

Tomas Carlberg, chefredaktör Fauna & Flora