Färgen rött i naturen talar ett tydligt språk.

Jag  hjälper dig att göra ditt språk tydligt.

Jag har alltid haft en passion för biologi, språk, historia och litteratur.

När jag sommaren 2020 tog steget att bli egenföretagare och starta Lejfelt-Sahlén Språkkonsult hade jag en fil. kand. i biologi (inriktning entomologi) vid Uppsala universitet och en lång anställning vid ArtDatabanken (SLU) bakom mig. Under mina 26 år på ArtDatabanken har jag, bland mycket annat:

  • Redigerat texterna till 15 volymer av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, samtliga upplagor av Rödlistan t.o.m. 2020 samt ett stort antal mindre publikationer utgivna av ArtDatabanken.
  • Ingått i redaktionen för tidskriften Fauna & Flora 2011 t.o.m. 2019.
  • Arbetat med att ordna, komplettera och uppdatera ArtDatabankens referensdatabas och taxonomiska databas.

Vidare har jag språkgranskat ett stort antal vetenskapliga uppsatser åt såväl kollegor på ArtDatabanken som min man (fil. dr i entomologi) och hans internationella forskarkollegor.

Parallellt med mitt intresse för biologi har jag alltid haft en passion för språk, historia och litteratur. Jag har därför tagit ett ”Certificate of Proficiency in English” (Cambridge University) och på fritiden gått distanskurser i litteratur- och kulturhistoria anordnade av Open University.

Min affärsidé

Att hjälpa företag, institutioner, myndigheter och forskare att göra vetenskaplig information inom området biologi, ekologi och naturvård lättillgänglig, både på svenska och engelska.

Anna Lejfelt-Sahlén

Kontakta mig gärna och berätta om din text som du vill få ordning på.

Telefon: 070-235 23 14
E-post: anna@lejfeltsahlen.se