Min bakgrund som biolog…

 … gör att jag förstår vad du skriver om.

TJÄNSTER:

Språkgranskning/
textredigering

Det är mycket svårt att upptäcka fel i texter man har skrivit själv. Låt mig korrekturläsa din text och rätta rena stav- och grammatikfel!
Eller spara tid och arbete genom att låta mig sköta hela den språkliga bearbetningen och ”putsa texten tills den skiner”.
Min bakgrund som biolog gör att jag förstår vad du skriver om och upptäcker fel som annars lätt slinker igenom vid korrekturläsning (t.ex. felstavning och/eller bortglömd kursivering av vetenskapliga namn).

Svensk/engelsk översättning

Långt ifrån alla som vistas i Sverige förstår svenska. Därför är det viktigt att informationen på hemsidan, på anslagstavlan vid naturreservatet eller i broschyren om fridlysta arter i kommunen även finns på engelska.

Ödsla inte tid och kraft på det, utan låt mig lösa problemet!

Datainmatning

Denna rubrik kan inkludera alla möjliga rutinjobb som kan tyckas trista och tidsödande. Du kanske har långa artlistor från en inventering, mätdata från sommarens fältförsök eller något annat som behöver ”knappas in”. Eller en lång referenslista som behöver göras enhetlig och konsekvent.

Överlämna den sortens ”tråkigt rutinarbete” åt mig, och ägna din tid åt något mer givande!